Dyplomowany Inzynier Ekonomista d/s Transportu Morskiego                  


Rzeczoznawca
w zakresie żeglugi morskiej i śródlądowej.
Oficjalnie zaprzysiężony i honorowany przez 
Izbę Przemysłowo-Handlową
Fryzji Wschodniej i Papenburga w Niemczech.

W ramach naszej działalności:
dokonujemy oględzin i kontroli
statków, luk, zbiorników na tankowcach, ładunku, uszkodzeń
oraz oszacowania wartości statków.

Transport, przeładunek, pomiary i kalkulacja ładunków takich jak:
ropa naftowa i produkty jej przeróbki oraz gaz w stanie płynnym
w zbiornikach tankowców i instalacjach lądowych.
Inspektor nadzoru do spraw załadunku i rozładunku tankowców.

Od dwóch pokoleń (tzn. od ponad 40 lat)
ja i moi współpracownicy zapewniamy
fachową i kompleksową obsługe naszych klientów
w zakresie transportu morskiego
w
 
ADAMOWIE-EMDEN-GDAŃSKU-ROSTOCKU-ROTTERDAMIE-WILHELMSHAVEN
oraz innych portach europejskich.

 Nasza ugruntowana pozycja na rynku europejskim oparta jest na:
długoletnim doświadczeniu w branży ropy naftowej,
kwalifikacjach i sumienności naszych współpracowników

a przede wszystkim pełnej satysfakcji naszych klientów.


Jesteśmy stowarzyszeni w:

American Society for Testing and Materials
Nautical Institute    -     Energy Institute

Chamber of Engineers